Quyết định 571/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt IX/2023

Đăng ngày 22 - 11 - 2023
Lượt xem: 84
100%

 


QĐ 571.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn 696/SYT-KHNVTC Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát kê đơn, chỉ định trong khám bệnh,...(27/02/2024 3:52 CH)

Công văn 614/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(21/02/2024 9:20 SA)

Công văn 541/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(15/02/2024 9:53 SA)

Công văn 523/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(07/02/2024 10:15 SA)

Công văn 511/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(06/02/2024 2:52 CH)

10 người đang online
°