Công văn 5358/SYT-KHNVTC V/v Đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (TTYT huyện Ninh Phước; CT TNHHDV Phòng khám ĐK Thái Hòa NT)

Đăng ngày 22 - 11 - 2023
Lượt xem: 74
100%

 


CV 5358.pdf | kem 5358 0.pdf | Kèm 5358 1.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn 696/SYT-KHNVTC Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát kê đơn, chỉ định trong khám bệnh,...(27/02/2024 3:52 CH)

Công văn 614/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(21/02/2024 9:20 SA)

Công văn 541/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(15/02/2024 9:53 SA)

Công văn 523/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(07/02/2024 10:15 SA)

Công văn 511/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(06/02/2024 2:52 CH)

50 người đang online
°