Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần 47 (Từ ngày 17/11/2023 đến ngày 23/11/2023)

Đăng ngày 23 - 11 - 2023
Lượt xem: 59
100%

 

1.Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

 
 

Sốt xuất huyết

TT

9

2

5

2

1

1

0

20

 

CD

102

201

164

48

1

13

36

565

 

Tay chân miệng

TT

9

2

5

0

0

4

0

20

 

CD

186

126

118

42

15

32

67

586

 

Sốt rét

TT

0

0

0

0

1

0

0

1

 

CD

0

1

0

0

8

0

0

9

 

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

1

0

0

1

2

 

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

2

0

0

1

0

3

 

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Cúm A (H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Covid-19

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

14

78

99

4

0

11

33

239

 

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

1

0

0

0

0

0

1

 

Đau mắt đỏ

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

4060

1193

1899

658

306

131

521

8768

 

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

8

11

3

41

24

0

1

88

 

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

1

1

0

0

2

 

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

 

STT

Địa Phương

Tuần 47

SXH

TCM

Thủy đậu

Sốt rét

I

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

1

Đạo long

 

1

 

 

2

Đài Sơn

 

1

 

 

3

Đông Hải

8

2

 

 

4

Mỹ Hải

 

1

 

 

5

Phước Mỹ

 

1

 

 

6

Thanh Sơn

1

 

 

 

7

Mỹ Đông

 

1

 

 

8

Văn Hải

 

2

 

 

Cộng

9

9

 

 

II

Huyện Ninh Phước

1

An Hải

 

1

 

 

2

Phước Vinh

1

 

 

 

3

Phước Dân

1

1

 

 

Cộng

2

2

0

 

III

Huyện Ninh Hải

1

Phương Hải

1

1

 

 

2

Thanh Hải

1

 

 

 

3

Nhơn Hải

2

2

 

 

4

Tri Hải

1

 

 

 

5

Khánh Hải

 

2

 

 

Cộng

5

5

 

 

IV

Huyện Ninh Sơn

1

Quảng Sơn

2

 

 

 

Cộng

2

0

0

0

V

Huyện Bác Ái

1

Phước Thành

 

 

 

1

2

Phước Tiến

1

 

 

 

Cộng

1

0

0

1

VI

Huyện Thuận Bắc

1

Phước Kháng

1

 

 

 

2

Công Hải

 

3

 

 

3

Bắc Phong

 

1

 

 

Cộng

1

4

0

0

V

Huyện Thuận Nam

1

Phước Nam

 

 

 

 

Cộng

0

0

0

0

Tổng cộng toàn tỉnh

20

20

0

1

* Số ổ dịch SXH, TCM tính đến ngày 23/11/2023:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

7

3

2

0

0

4

16

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

4

0

5

0

1

1

2

13

 

3. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 46

3

1

6

0

0

0

0

10

Tuần 47

9

2

5

2

1

1

0

20

TCM

Tuần 46

8

2

2

2

0

0

1

15

Tuần 47

9

2

5

0

0

4

0

20

Covid - 19

Tuần 46

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 47

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 46

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 47

0

0

0

0

1

0

0

1

Thủy đậu

Tuần 46

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 47

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 46

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 47

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 46

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 47

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 46

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 47

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 47 năm 2023

Tính đến tuần 47 năm 2022

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

 

     565

   

1907

 

Giảm 70,4

TCM

 

    586

   

39

 

Tăng 15 lần

Sốt rét

 

   9

   

5

 

Tăng 80%

Thủy đậu

 

   88

   

6

 

Tăng 14,7 lần

Quai bị

 

   2

   

2

 

/

SPB nghi Sởi

 

  3

   

2

 

Tăng 1 ca

Covid - 19

 

   239

   

2943

 

Giảm 91,9%

Tin liên quan

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 51(Từ ngày 22/12 đến ngày 28/12/2023)(28/12/2023 3:35 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 51(Từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2023)(21/12/2023 4:44 CH)

Phóng sự Những điều cần biết về bệnh dại(29/09/2023 2:52 CH)

Khuyến cáo phòng chống Bệnh Đậu mùa khỉ(29/09/2023 8:56 SA)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 39 (Từ ngày 22/9 đến ngày 28/9/2023)(28/09/2023 3:45 CH)

Tin mới nhất

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 09 (Từ ngày 23/02 đến ngày 29/02/2024)(29/02/2024 10:10 SA)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 08 (Từ ngày 16/02 đến ngày 22/02/2024)(22/02/2024 8:47 SA)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 06 & 07 (Từ ngày 02/02 đến ngày 15/02/2024)(15/02/2024 4:25 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 05(Từ ngày 26/01 đến ngày 01/02/2024)(01/02/2024 8:05 SA)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 04(Từ ngày 19/01 đến ngày 25/01/2024)(26/01/2024 9:40 SA)

70 người đang online
°