Công văn 5447/SYT-KHNVTC Thay đổi số đăng ký thuốc trúng thầu thuộc gói số 1: gói thầu thuốc generic năm 2022. (Cty Bình Định)

Đăng ngày 27 - 11 - 2023
Lượt xem: 46
100%

 


SYT CV 5447.pdf | CTCPDTTBYTBĐ CV 1706.pdf

Tin liên quan

Công văn 726/SY-SYT Sao y Công văn số 229/TTMS-NVĐT của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc...(28/02/2024 3:16 CH)

Công văn 264/KSBT-TTGDSK Báo giá in ấn Bản tin y tế năm 2024.(26/02/2024 4:36 CH)

Công văn 218/KSBT-TCHC Báo giá ly nhựa(16/02/2024 4:39 CH)

Công văn 575/SY-SYT Sao y Công văn số 171/TTMS-NVĐT của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc...(16/02/2024 4:27 CH)

Công văn 439/SY-SYT Sao y Công văn số 131/TTMS-NVĐT của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc...(01/02/2024 9:40 SA)

Tin mới nhất

Công văn 726/SY-SYT Sao y Công văn số 229/TTMS-NVĐT của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc...(28/02/2024 3:16 CH)

Công văn 264/KSBT-TTGDSK Báo giá in ấn Bản tin y tế năm 2024.(26/02/2024 4:36 CH)

Công văn 218/KSBT-TCHC Báo giá ly nhựa(16/02/2024 4:39 CH)

Công văn 575/SY-SYT Sao y Công văn số 171/TTMS-NVĐT của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc...(16/02/2024 4:27 CH)

Công văn 439/SY-SYT Sao y Công văn số 131/TTMS-NVĐT của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc...(01/02/2024 9:40 SA)

15 người đang online
°