Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 48 (Từ ngày 24/11 đến ngày 30/11/2023)

Đăng ngày 30 - 11 - 2023
Lượt xem: 55
100%

 

1.Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

 
 

Sốt xuất huyết

TT

2

0

10

0

0

0

1

13

 

CD

104

201

174

48

1

13

37

578

 

Tay chân miệng

TT

2

0

1

0

0

0

1

4

 

CD

188

126

119

42

15

32

68

590

 

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

1

0

0

8

0

0

9

 

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

1

0

0

1

2

 

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

2

0

0

1

0

3

 

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Cúm A (H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Covid-19

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

14

78

99

4

0

11

33

239

 

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

1

0

0

0

0

0

1

 

Đau mắt đỏ

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

4060

1193

1899

658

306

131

521

8768

 

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

8

11

3

41

24

0

1

88

 

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

1

1

0

0

2

 

 

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

STT

Địa Phương

Tuần 48

SXH

TCM

Thủy đậu

Sốt rét

I

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

1

Đông Hải

1

 

 

 

2

Mỹ Hải

 

 

 

3

Mỹ Đông

 

1

 

 

4

Văn Hải

 

1

 

 

Cộng

2

2

 

 

II

Huyện Ninh Hải

1

Thanh Hải

8

 

 

 

2

Nhơn Hải

1

 

 

 

3

Tri Hải

1

 

 

 

4

Xuân Hải

 

1

 

 

Cộng

10

1

 

 

III

Huyện Thuận Nam

1

Phước Diêm

 1

 

 

 

2

Phước Hà

 

1

 

 

Cộng

1

1

0

0

Tổng cộng toàn tỉnh

13

4

0

0

* Số ổ dịch SXH, TCM tính đến ngày 30/11/2023:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

7

3

2

0

0

4

16

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

4

0

5

0

1

1

2

13

3. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 48

2

0

10

0

0

0

1

13

Tuần 47

9

2

5

2

1

1

0

20

TCM

Tuần 48

2

0

1

0

0

0

1

4

Tuần 47

9

2

5

0

0

4

0

20

Covid-19

Tuần 48

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 47

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 48

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 47

0

0

0

0

1

0

0

1

Thủy đậu

Tuần 48

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 47

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 48

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 47

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 48

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 47

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 48

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 47

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 48 năm 2023

Tính đến tuần 48 năm 2022

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

 

578

 

 

2056

 

 Giảm 71,9

TCM

 

590

 

 

39

 

 Tăng 15 lần

Sốt rét

 

9

 

 

5

 

 Tăng 80%

Thủy đậu

 

88

 

 

6

 

 Tăng 14,7 lần 

Quai bị

 

2

 

 

2

 

 /

SPB nghi Sởi

 

3

 

 

2

 

 Tăng 1 ca

Covid - 19

 

239

 

 

2945

 

 Giảm 91,9%

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 09 (Từ ngày 23/02 đến ngày 29/02/2024)(29/02/2024 10:10 SA)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 08 (Từ ngày 16/02 đến ngày 22/02/2024)(22/02/2024 8:47 SA)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 06 & 07 (Từ ngày 02/02 đến ngày 15/02/2024)(15/02/2024 4:25 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 05(Từ ngày 26/01 đến ngày 01/02/2024)(01/02/2024 8:05 SA)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 04(Từ ngày 19/01 đến ngày 25/01/2024)(26/01/2024 9:40 SA)

37 người đang online
°