Công văn 1021/TTYT-KHNVC Đăng tải bổ sung danh sách hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trực thuộc lên cổng thông tin điện tử

Đăng ngày 01 - 12 - 2023
Lượt xem: 94
100%

 


TYTPR CV 1021.pdf | SYT CCHNKBCB 3142.pdf | SYT CCHNKBCB 2060.pdf | SYT CCHNKBCB 3142.pdf

Tin liên quan

Công văn 614/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(21/02/2024 9:20 SA)

Công văn 541/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(15/02/2024 9:53 SA)

Công văn 523/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(07/02/2024 10:15 SA)

Công văn 100/TTYT-KHNV Xin đăng tải danh sách Y sĩ hành nghề thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh...(05/02/2024 3:50 CH)

Công văn 453/SYT-KHNVTC Đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh...(01/02/2024 10:04 SA)

Tin mới nhất

Công văn 696/SYT-KHNVTC Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát kê đơn, chỉ định trong khám bệnh,...(27/02/2024 3:52 CH)

Công văn 614/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(21/02/2024 9:20 SA)

Công văn 541/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(15/02/2024 9:53 SA)

Công văn 523/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(07/02/2024 10:15 SA)

Công văn 511/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(06/02/2024 2:52 CH)

57 người đang online
°