báo cáo Tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2023 (Từ ngày 05/12/2023 đến ngày 29/11/2023)

Đăng ngày 04 - 12 - 2023
Lượt xem: 53
100%

 


SYT BC 5610.pdf

Tin liên quan

Công văn 591/SYT-KHNVTC Triển khai thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính...(19/02/2024 9:32 SA)

Quyết định 17/QĐ-SYT Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) và thẩm tra...(15/01/2024 11:06 SA)

Kế hoạch 101/KH-SYT Chuyên đề phát huy sáng kiến về công tác cải cách hành chính Ngành Y tế 2024(09/01/2024 10:49 SA)

Kế hoạch 30/SYT-KH Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2024(04/01/2024 4:36 CH)

Kế hoạch 49/KH-SYT Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024(04/01/2024 11:00 SA)

Tin mới nhất

Công văn 591/SYT-KHNVTC Triển khai thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính...(19/02/2024 9:32 SA)

Quyết định 17/QĐ-SYT Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) và thẩm tra...(15/01/2024 11:06 SA)

Kế hoạch 101/KH-SYT Chuyên đề phát huy sáng kiến về công tác cải cách hành chính Ngành Y tế 2024(09/01/2024 10:49 SA)

Kế hoạch 30/SYT-KH Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2024(04/01/2024 4:36 CH)

Kế hoạch 49/KH-SYT Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024(04/01/2024 11:00 SA)

85 người đang online
°