DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM NĂM 2021

Đăng ngày 09 - 03 - 2023
Lượt xem: 145
100%

 


DANH SACH TU CONG BO NAM 2021.xls

Tin liên quan

Công văn 176/ATTP-NV Đăng trang thông tin điện tử ngành Y tế danh sách các sản phẩm thực phẩm sản...(26/03/2024 4:45 CH)

Công văn 138/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện tự công bố đăng trang...(14/03/2024 7:37 SA)

Công văn 123/ATTP-NV Đề nghị đăng trang thông tin điện tử danh sách cơ sở thực phẩm được cấp Giấy...(11/03/2024 4:21 CH)

Công văn 108/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện tự công bố đăng trang...(28/02/2024 2:43 CH)

Công văn 92/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện tự công bố đăng trang...(21/02/2024 9:10 SA)

Tin mới nhất

Công văn 273/ATTP-NV Đăng trang thông tin điện tử danh sách cơ sở thực phẩm được cấp Giấy chứng...(07/05/2024 9:10 SA)

Công văn 253/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện tự công bố đăng trang...(25/04/2024 3:19 CH)

Công văn 205/ATTP-NV Danh sách cơ sở thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an...(09/04/2024 7:25 SA)

Công văn 176/ATTP-NV Đăng trang thông tin điện tử ngành Y tế danh sách các sản phẩm thực phẩm sản...(26/03/2024 4:45 CH)

Công văn 159/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện tự công bố đăng trang...(20/03/2024 9:43 SA)

37 người đang online
°