Công văn 1518/SYT-VP Phân công báo cáo cải cách hành chính phục vụ công tác kiểm tra cải cách hành chính năm 2023.

Đăng ngày 10 - 04 - 2023
Lượt xem: 29
100%

 


SYT CV 1518.pdf

Tin liên quan

Công văn 2467/SYT-VP Thông báo đường link hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến thực hiện TTHC.(02/06/2023 10:03 SA)

Công văn 2385/SYT-VP Phân công thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành.(29/05/2023 2:51 CH)

Công văn 1807/SY-SYT Sao Y- Thông báo số 678/TB-CAT-PC06 Ngừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả...(26/04/2023 2:56 CH)

Công văn 1190/SYT-VP Đề nghị thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tuyến và qua bưu...(22/03/2023 3:20 CH)

Công văn 1188/SYT-VP Phối hợp sử dụng dịch vụ công trực tuyến để gửi hồ sơ và nhận kết quả qua...(22/03/2023 2:42 CH)

Tin mới nhất

Công văn 2467/SYT-VP Thông báo đường link hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến thực hiện TTHC.(02/06/2023 10:03 SA)

Hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến(31/05/2023 4:05 CH)

Công văn 2385/SYT-VP Phân công thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành.(29/05/2023 2:51 CH)

Công văn 1807/SY-SYT Sao Y- Thông báo số 678/TB-CAT-PC06 Ngừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả...(26/04/2023 2:56 CH)

Công văn 1367/SYT-VP V/v Tiếp tục rà soát, đề xuất giảm mức độ thực hiện dịch vụ công đối với...(03/04/2023 7:58 SA)

68 người đang online
°