Báo cáo 854/BC-SYT Kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng 3 tháng đầu năm 2022 (Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/3/2022)

Đăng ngày 18 - 04 - 2023
Lượt xem: 51
100%

 


BC 854.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo 4975/BC-SYT Công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 (Mẫu Thanh tra Chính phủ)(01/11/2023 3:24 CH)

Báo cáo 4731/BC-SYT Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh(20/10/2023 9:46 SA)

Báo cáo 4632/BC-SYT Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tháng 10 năm 2023 (Thanh tra Chính...(16/10/2023 11:28 SA)

Báo cáo 4368/BC-SYT Tình hình, kết quả công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về...(02/10/2023 8:14 SA)

Báo cáo 3979/BC-SYT Kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2023 (Mẫu Thanh...(08/09/2023 9:09 SA)

91 người đang online
°