Công văn 1367/SYT-VP V/v Tiếp tục rà soát, đề xuất giảm mức độ thực hiện dịch vụ công đối với các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến không phát sinh hồ sơ

Đăng ngày 03 - 04 - 2023
Lượt xem: 31
100%

 


CV 1367.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn 2467/SYT-VP Thông báo đường link hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến thực hiện TTHC.(02/06/2023 10:03 SA)

Hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến(31/05/2023 4:05 CH)

Công văn 2385/SYT-VP Phân công thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành.(29/05/2023 2:51 CH)

Công văn 1807/SY-SYT Sao Y- Thông báo số 678/TB-CAT-PC06 Ngừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả...(26/04/2023 2:56 CH)

Công văn 1518/SYT-VP Phân công báo cáo cải cách hành chính phục vụ công tác kiểm tra cải cách...(10/04/2023 9:42 SA)

116 người đang online
°