Quyết định 195/QĐ-SYT về việc điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đợt II/2023

Đăng ngày 10 - 05 - 2023
Lượt xem: 39
100%

 


QD 195.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định 252/QĐ-SYT Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (YS Đỗ Lê Trung Tín)(08/06/2023 9:16 SA)

Quyết định 251/QĐ-SYT Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (HSTC Hồ Thị Minh Hà)(08/06/2023 9:14 SA)

Thông báo 2524/TB-SYT Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dừng hoạt động khám sức khỏe và khám...(06/06/2023 2:39 CH)

Quyết định 235/QĐ-SYT Điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi...(05/06/2023 3:44 CH)

Quyết định 231/QĐ-SYT Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt IV/2023(02/06/2023 9:54 SA)

38 người đang online
°