Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 19 (Từ ngày 05/5 đến ngày 11/5/2023)

Đăng ngày 11 - 05 - 2023
Lượt xem: 30
100%

 

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

 
 

Sốt xuất huyết

TT

1

3

2

0

0

1

0

7

 

CD

72

182

97

36

0

6

34

427

 

Tay chân miệng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

2

0

0

0

0

1

3

 

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

 

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

1

0

0

1

0

2

 

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Covid-19

TT

4

19

9

1

0

10

25

68

 

CD

7

31

10

2

0

10

27

87

 

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thủy đậu

TT

0

1

0

0

0

0

0

1

 

CD

8

7

3

36

24

0

1

79

 

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

1

1

0

0

2

 

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường

Huyện/TP

Sốt xuất huyết

Covid - 19

Thủy đậu

SPB

Phan Rang

Đài Sơn 1 ca

Phước Mỹ 1 ca
Mỹ Bình 1 ca
Phủ Hà 2 ca

 

 

Ninh Phước

Phước Hải 1 ca
Phước Hữu 2 ca

Phước Dân 8 ca
Phước Hữu 8 ca
Phước Hậu 1 ca
Phước Hải 2 ca

Phước Thái 1 ca

 

Ninh Hải

Vĩnh Hải 1 ca
Nhơn Hải 1 ca

Khánh Hải 4 ca
Tri Hải 1 ca
Nhơn Hải 2 ca
Xuân Hải 2 ca

 

 

Ninh Sơn

 

Nhơn Sơn 1 ca

 

 

Bác Ái

 

 

 

 

Thuận Bắc

Phước Chiến 1 ca

Bắc Phong 4 ca
Bắc Sơn 5 ca
Công Hải 1 ca

 

 

Thuận Nam

 

Phước Nam 13 ca
Phước Ninh 4 ca
Cà Ná 1 ca
Nhị Hà 1 ca
Phước Diêm 2 ca
Phước Minh 4 ca

 

 

3. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

4

19

9

1

0

10

25

0

0

0

68

XN(+)

6

32

9

1

0

10

25

0

1

3

87

XN(-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

6

32

9

1

0

10

25

0

1

3

87

* Số ổ dịch SXH, TCM tính đến ngày 11/5/2023:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

1

0

0

0

0

0

1

CD

0

7

0

1

0

0

4

12

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 19

1

3

2

0

0

1

0

7

Tuần 18

0

0

0

0

0

0

0

0

TCM

Tuần 19

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 18

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 19

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 18

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 19

0

1

0

0

0

0

0

1

Tuần 18

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 19

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 18

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 19

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 19

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 18

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 19 năm 2023

Tính đến tuần 19 năm 2022

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

427

47

 Tăng 9,1lần

TCM

3

3

 

Sốt rét

1

2

 Giảm 50

Thủy đậu

79

2

 Tăng 39,5 lần

Quai bị

2

0

 Tăng 2 ca

SPB nghi Sởi

2

0

 Tăng 2 ca

Sởi

0

0

                                   -  

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 48 (Từ ngày 24/11 đến ngày 30/11/2023)(30/11/2023 4:03 CH)

Ninh Thuận thiếu nhiều vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023(24/11/2023 11:17 SA)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần 47 (Từ ngày 17/11/2023 đến ngày 23/11/2023)(23/11/2023 4:16 CH)

Phòng, chống dịch bệnh thường gặp trong mưa lũ và ngập lụt(22/11/2023 4:02 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 46 (Từ ngày 10/11 đến ngày 16/11/2023)(16/11/2023 2:52 CH)

27 người đang online
°