Công văn 2082/SYT-KHNVTC Danh sách các cơ sở công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

Đăng ngày 12 - 05 - 2023
Lượt xem: 21
100%

 


SYT CV 2082.pdf

Tin liên quan

Công văn 5806/SYT-KHNVTC Danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh tính đến ngày...(15/10/2021 8:36 SA)

Công văn 4254/SYT-KHNVTC danh sách cơ sở công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học(24/08/2021 8:17 SA)

Công văn 4265/SYT-KHNVTC danh sách cơ sở công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học(24/08/2021 8:16 SA)

Công văn 2982/SYT-KHNVTC Danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh tính đến ngày...(08/07/2021 7:54 SA)

Thông báo 2514/TB-SYT Đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin -Tại Phòng khám Quang Trung(18/06/2021 7:47 SA)

Tin mới nhất

Công văn 5806/SYT-KHNVTC Danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh tính đến ngày...(15/10/2021 8:36 SA)

Công văn 4254/SYT-KHNVTC danh sách cơ sở công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học(24/08/2021 8:17 SA)

Công văn 4265/SYT-KHNVTC danh sách cơ sở công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học(24/08/2021 8:16 SA)

Công văn 2982/SYT-KHNVTC Danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh tính đến ngày...(08/07/2021 7:54 SA)

Thông báo 2514/TB-SYT Đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin -Tại Phòng khám Quang Trung(18/06/2021 7:47 SA)

23 người đang online
°