Công văn 2082/SYT-KHNVTC Danh sách các cơ sở công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

Đăng ngày 12 - 05 - 2023
Lượt xem: 136
100%

 


SYT CV 2082.pdf

Tin liên quan

Công văn 608/SYT-KHNVTC Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng (Khoa Kiểm soát bệnh tật...(21/02/2024 9:17 SA)

Thông báo về vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng(15/01/2024 8:33 SA)

CÔNG VĂN 3999/SYT-KHNVTC DANH SÁCH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG (Tính đến ngày 30/8/2023)(11/09/2023 11:27 SA)

Thông báo 3849/TB-SYT Đáp ứng “Thực hành tốt bảo quản vắc xin” tại Công ty TNHH dịch vụ phòng...(31/08/2023 11:24 SA)

Công văn 3842/SYT-KHNVTC Danh sách các cơ sợ đủ điều kiện tiêm chủng (Tính đến ngày 30/8/2023)(31/08/2023 11:21 SA)

Tin mới nhất

Công văn 608/SYT-KHNVTC Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng (Khoa Kiểm soát bệnh tật...(21/02/2024 9:17 SA)

Công văn 501/SYT-KHNVTC Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng (VNVC Phan Rang)(06/02/2024 2:53 CH)

Thông báo về vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng(15/01/2024 8:33 SA)

Thông báo 5362/TB-SYT Về việc đáp ứng “Thực hành tốt bảo quản vắc xin” tại Công ty TNHH phòng...(22/11/2023 8:59 SA)

CÔNG VĂN 3999/SYT-KHNVTC DANH SÁCH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG (Tính đến ngày 30/8/2023)(11/09/2023 11:27 SA)

10 người đang online
°