Quyết định 199/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận Thực hành tốt bán lẻ thuốc Đợt 08 năm 2023

Đăng ngày 15 - 05 - 2023
Lượt xem: 34
100%

 


SYT QĐ 199.pdf | Phu luc 199.pdf | GCNKDD NT Ngọc Khánh.pdf | GCN GPP NT Ngọc Khánh.pdf | GCNKDD NT Long Châu 1188.pdf | GCN GPP NT Long Châu 1188.pdf | GCNKDD NT Long Châu 1189.pdf | GCN GPP NT Long Châu 1189.pdf | GCN GPP NT Thái An.pdf | GCN GPP QT Vân Oanh.pdf

Tin liên quan

Quyết định 439/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận Thực hành...(27/09/2023 4:45 CH)

Quyết định 431/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - Thị Nhị - Bích Linh(22/09/2023 5:22 CH)

Công văn 4167/SYT-KHNVTC Nộp hồ sơ đánh giá duy trì thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đối với Nhà...(19/09/2023 10:59 SA)

Quyết định 426/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt...(18/09/2023 3:45 CH)

Thông báo 4123/TB-SYT Đánh giá điều kiện kinh doanh thuốc đợt 15 năm 2023(18/09/2023 10:13 SA)

Tin mới nhất

Quyết định 439/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận Thực hành...(27/09/2023 4:45 CH)

Quyết định 431/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - Thị Nhị - Bích Linh(22/09/2023 5:22 CH)

Công văn 4167/SYT-KHNVTC Nộp hồ sơ đánh giá duy trì thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đối với Nhà...(19/09/2023 10:59 SA)

Quyết định 426/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt...(18/09/2023 3:45 CH)

Thông báo 4123/TB-SYT Đánh giá điều kiện kinh doanh thuốc đợt 15 năm 2023(18/09/2023 10:13 SA)

29 người đang online
°