Công văn 2167/SYT-KHNVTC Nhắc nhở việc thực hiện các quy định tại Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020.

Đăng ngày 17 - 05 - 2023
Lượt xem: 14
100%

 


SYT CV 2167.pdf

Tin liên quan

Kế hoạch 2731/KH-SYT Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BYT ngày 05/5/2021 của Bộ Y tế...(27/06/2021 7:50 SA)

Công văn 2235/SYT-TCCB Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về thực hiện...(03/06/2021 7:38 SA)

(KHẨN) Công văn 1681/SYT-KHNVTC Đảm bảo cung cấp đầy đủ dữ liệu KCB phục vụ tính toán quy định...(05/05/2021 7:27 SA)

Công văn 114/SYT-KHNVTC Đồng ý Phòng khám bệnh Minh Chung tổ chức KBCB nhân đạo tại Phòng khám...(08/04/2021 7:21 SA)

Công văn 40/SYT-TCCB Hướng dẫn thực hiện quyền lợi của người khám chữa bệnh BHYT không đúng tuyến...(07/01/2021 7:00 SA)

Tin mới nhất

Thông tư 09/TT/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng...(05/05/2023 1:58 CH)

Kế hoạch 2731/KH-SYT Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BYT ngày 05/5/2021 của Bộ Y tế...(27/06/2021 7:50 SA)

Công văn 2235/SYT-TCCB Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về thực hiện...(03/06/2021 7:38 SA)

(KHẨN) Công văn 1681/SYT-KHNVTC Đảm bảo cung cấp đầy đủ dữ liệu KCB phục vụ tính toán quy định...(05/05/2021 7:27 SA)

Công văn 114/SYT-KHNVTC Đồng ý Phòng khám bệnh Minh Chung tổ chức KBCB nhân đạo tại Phòng khám...(08/04/2021 7:21 SA)

11 người đang online
°