Thông báo 2156/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - CV 4889

Đăng ngày 17 - 05 - 2023
Lượt xem: 8
100%

 


SYT TB 2156.pdf

Tin liên quan

Thông báo 2562/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - CV 5966(08/06/2023 9:21 SA)

Thông báo 2301/TB-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - QĐ 335(24/05/2023 9:41 SA)

Thông báo 2287/TB-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - QĐ 264(23/05/2023 3:33 CH)

Thông báo 2157/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - CV 4848(17/05/2023 3:28 CH)

Thông báo 1151/TB-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - QĐ 165(21/03/2023 10:49 SA)

Tin mới nhất

Thông báo 2562/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - CV 5966(08/06/2023 9:21 SA)

Thông báo 2301/TB-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - QĐ 335(24/05/2023 9:41 SA)

Thông báo 2287/TB-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - QĐ 264(23/05/2023 3:33 CH)

Thông báo 2157/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - CV 4848(17/05/2023 3:28 CH)

Thông báo 2017/TB-SYT đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - CV 4600(09/05/2023 4:50 CH)

80 người đang online
°