Thông báo 2156/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - CV 4889

Đăng ngày 17 - 05 - 2023
Lượt xem: 68
100%

 


SYT TB 2156.pdf

Tin liên quan

Thông báo 462/TB-SYT Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất...(01/02/2024 3:28 CH)

Thông báo 460/TB-SYT Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất...(01/02/2024 3:22 CH)

Thông báo 440/TB-SYT Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng(01/02/2024 9:33 SA)

Thông báo 80/TB-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm(09/01/2024 9:56 SA)

Thông báo 77/TB-SYT Thu hồi và tiêu hủy sản phẩm Whitening Cream Koné không rõ nguồn gốc xuất xứ(09/01/2024 9:54 SA)

Tin mới nhất

Thông báo 462/TB-SYT Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất...(01/02/2024 3:28 CH)

Thông báo 460/TB-SYT Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất...(01/02/2024 3:22 CH)

Thông báo 440/TB-SYT Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng(01/02/2024 9:33 SA)

Thông báo 288/TB-SYT về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm(22/01/2024 8:44 SA)

Thông báo 80/TB-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm(09/01/2024 9:56 SA)

29 người đang online
°