Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 20 (Từ ngày 12/5 đến ngày 18/5/2023)

Đăng ngày 18 - 05 - 2023
Lượt xem: 11
100%

 

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

 
 

Sốt xuất huyết

TT

1

4

1

0

0

0

0

6

 

CD

73

186

98

36

0

6

34

433

 

Tay chân miệng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

2

0

0

0

0

1

3

 

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

 

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

1

0

0

1

0

2

 

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Covid-19

TT

1

6

13

0

0

0

3

23

 

CD

8

37

23

2

0

10

30

110

 

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

8

7

3

36

24

0

1

79

 

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

1

1

0

0

2

 

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường

Huyện/TP

Sốt xuất huyết

Covid - 19

Thủy đậu

SPB

Phan Rang

Mỹ Hải  1 ca

Đài Sơn 1 ca

 

 

Ninh Phước

Phước Hải 3 ca
Phước Hữu 1 ca

Phước Dân 3 ca
Phước Hữu 2 ca
Phước Thái 1 ca

 

 

Ninh Hải

Tri Hải 1 ca

Khánh Hải 5 ca
Tri Hải 6 ca
Vĩnh Hải 2 ca
Tân Hải 2 ca

 

 

Ninh Sơn

 

 

 

 

Bác Ái

 

 

 

 

Thuận Bắc

 

 

 

 

Thuận Nam

 

Phước Nam 1 ca
Phước Ninh 1 ca
Nhị Hà 1 ca

 

 

3. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

1

6

13

0

0

0

3

0

0

0

23

XN(+)

7

38

22

1

0

10

28

0

1

3

110

XN(-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

7

38

22

1

0

10

28

0

1

3

110

* Số ổ dịch SXH, TCM tính đến ngày 18/5/2023:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

7

0

1

0

0

4

12

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 19

1

3

2

0

0

1

0

7

Tuần 20

1

4

1

0

0

0

0

6

TCM

Tuần 19

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 19

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 19

0

1

0

0

0

0

0

1

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 19

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 19

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 19

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 20 năm 2023

Tính đến tuần 20 năm 2022

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

433

59

 Tăng 7,3 lần

TCM

3

8

 Giảm 37,5

Sốt rét

1

2

 Giảm 50

Thủy đậu

79

2

 Tăng 39,5 lần

Quai bị

2

0

 Tăng 2 ca

SPB nghi Sởi

2

0

 Tăng 2 ca

Sởi

0

0

-

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 22 (Từ ngày 26/5 đến ngày 01/6/2023)(02/06/2023 7:34 SA)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 21 (Từ ngày 19/5 đến ngày 25/5/2023)(25/05/2023 4:47 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 19 (Từ ngày 05/5 đến ngày 11/5/2023)(11/05/2023 4:16 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 18 (Từ ngày 28/4 đến ngày 04/5/2023)(04/05/2023 3:54 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 17 (Từ ngày 21/4 đến ngày 27/4/2023)(27/04/2023 3:30 CH)

71 người đang online
°