Thông báo 2076/TB-SYT Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 (TT KSBT) gửi lại điều chỉnh phụ lục 2b

Đăng ngày 22 - 05 - 2023
Lượt xem: 12
100%

 


SYT TB 2076.pdf | Phu luc 2076_Điều chỉnh phụ lục 2b.pdf | Phu luc 2b.pdf

Tin liên quan

Quyết định 236/QĐ-SYT Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị trực...(02/06/2023 10:22 SA)

Quyết định 210/QĐ-SYT Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Y tế tỉnh...(19/05/2023 10:44 SA)

Thông báo 2076/TB-SYT Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 (TT KSBT)(16/05/2023 2:20 CH)

Thông báo 2075/TB-SYT Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 (SYT)(15/05/2023 3:47 CH)

Thông báo 2074/TB-SYT Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 (Trường TCYT)(12/05/2023 3:00 CH)

Tin mới nhất

Quyết định 236/QĐ-SYT Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị trực...(02/06/2023 10:22 SA)

Quyết định 210/QĐ-SYT Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Y tế tỉnh...(19/05/2023 10:44 SA)

Thông báo 2076/TB-SYT Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 (TT KSBT)(16/05/2023 2:20 CH)

Thông báo 2075/TB-SYT Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 (SYT)(15/05/2023 3:47 CH)

Thông báo 2074/TB-SYT Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 (Trường TCYT)(12/05/2023 3:00 CH)

36 người đang online
°