Công văn 832/KSBT-DTTBYT Gia hạn gửi báo giá hoá chất kiểm soát bệnh truyền nhiễm năm 2023( lần 2).

Đăng ngày 23 - 05 - 2023
Lượt xem: 20
100%

 


KSBT CV 832.pdf | KSBT TMBG 711.pdf

Tin liên quan

Thông báo 930/TB-KSBT Cung cấp hồ sơ đề xuất gói thầu hiệu chuẩn máy đo môi trường lao động năm 2023(08/06/2023 9:35 SA)

Công văn 2563/SYT-KHNVTC Đồng ý điều tiết thuốc trúng thầu năm 2022. - Bệnh viện CK Da liễu - Tâm...(08/06/2023 9:18 SA)

Công văn 2520/SYT-KHNVTC Thay đổi số đăng ký thuốc trúng thầu thuộc gói số 1: gói thầu thuốc...(06/06/2023 2:26 CH)

Công văn 830/KSBT-DTTBYT Gia hạn gửi báo giá thiết bị quan trắc môi trường lao động năm 2023 (lần 1)(02/06/2023 10:54 SA)

Công văn 832/KSBT-DTTBYT Gia hạn gửi báo giá hóa chất kiểm soát bệnh truyền nhiễm năm 2023 (lần 2)(02/06/2023 10:49 SA)

Tin mới nhất

Thông báo 930/TB-KSBT Cung cấp hồ sơ đề xuất gói thầu hiệu chuẩn máy đo môi trường lao động năm 2023(08/06/2023 9:35 SA)

Công văn 2563/SYT-KHNVTC Đồng ý điều tiết thuốc trúng thầu năm 2022. - Bệnh viện CK Da liễu - Tâm...(08/06/2023 9:18 SA)

Công văn 2520/SYT-KHNVTC Thay đổi số đăng ký thuốc trúng thầu thuộc gói số 1: gói thầu thuốc...(06/06/2023 2:26 CH)

Thông báo 204/TB-KSNT V/v Thông báo mời chào giá(05/06/2023 8:54 SA)

Công văn 830/KSBT-DTTBYT Gia hạn gửi báo giá thiết bị quan trắc môi trường lao động năm 2023 (lần 1)(02/06/2023 10:54 SA)

39 người đang online
°