Thông báo 2287/TB-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - QĐ 264

Đăng ngày 23 - 05 - 2023
Lượt xem: 61
100%

 


SYT TB 2287.pdf

Tin liên quan

Thông báo 5446/TB-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm(27/11/2023 9:39 SA)

Thông báo 5404/TB-SYT V/v Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng(23/11/2023 3:59 CH)

Thông báo 5179/TB-SYT Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng - CV 10101(13/11/2023 10:26 SA)

Thông báo 4981/TB-SYT Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Nước...(01/11/2023 3:41 CH)

Thông báo 4945/TB-SYT Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng - CV...(01/11/2023 8:42 SA)

Tin mới nhất

Thông báo 5446/TB-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm(27/11/2023 9:39 SA)

Thông báo 5404/TB-SYT V/v Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng(23/11/2023 3:59 CH)

Thông báo 5405/TB-SYT Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng(23/11/2023 4:04 CH)

Thông báo 5406/TB-SYT việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH XNK...(23/11/2023 3:58 CH)

Thông báo 5407/TB-SYT Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH...(23/11/2023 3:56 CH)

1 người đang online
°