Công văn 2324/SYT-KHNVTC Đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đăng ngày 25 - 05 - 2023
Lượt xem: 51
100%

 


SYT CV 2324.pdf | TTYTNH CV 405.pdf | BVT CV 1200.pdf | BVT CV 1201.pdf | KĐKTH CV 33.pdf | BVSGPR CV 78.pdf

Tin liên quan

Quyết định 252/QĐ-SYT Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (YS Đỗ Lê Trung Tín)(08/06/2023 9:16 SA)

Quyết định 251/QĐ-SYT Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (HSTC Hồ Thị Minh Hà)(08/06/2023 9:14 SA)

Thông báo 2524/TB-SYT Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dừng hoạt động khám sức khỏe và khám...(06/06/2023 2:39 CH)

Quyết định 235/QĐ-SYT Điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi...(05/06/2023 3:44 CH)

Quyết định 231/QĐ-SYT Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt IV/2023(02/06/2023 9:54 SA)

Tin mới nhất

Quyết định 252/QĐ-SYT Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (YS Đỗ Lê Trung Tín)(08/06/2023 9:16 SA)

Quyết định 251/QĐ-SYT Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (HSTC Hồ Thị Minh Hà)(08/06/2023 9:14 SA)

Thông báo 2524/TB-SYT Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dừng hoạt động khám sức khỏe và khám...(06/06/2023 2:39 CH)

Quyết định 235/QĐ-SYT Điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi...(05/06/2023 3:44 CH)

Quyết định 231/QĐ-SYT Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt IV/2023(02/06/2023 9:54 SA)

52 người đang online
°