Quyết định 216/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận Thực hành tốt bán lẻ thuốc Đợt 09 năm 2023

Đăng ngày 25 - 05 - 2023
Lượt xem: 45
100%

 


SYT QĐ 216.pdf | Phu luc 216.pdf | GCNKDD QT Trọng Đức.pdf | GCNKDD QT Hồng Hải.pdf | GCNGPP QT Hồng Hải.pdf | GCNKDD QT Ngọc Hạnh.pdf | GCNGPP QT Ngọc hạnh.pdf | CNKDD NT Thanh Thùy.pdf | GCNGPP NT Thanh Thùy.pdf | GCNGPP QT Số 82.pdf | GCNKDD QT SỐ 83.pdf | GCNGPP QT Số 83.pdf | GCNGPP QT Số 84.pdf | GCNGPP QT Số 87.pdf

Tin liên quan

Công văn 77/QĐ-SYT Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và...(01/03/2024 4:25 CH)

Quyết định 63/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược _Lê Thị Thu(21/02/2024 4:05 CH)

Quyết định 61/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng...(21/02/2024 3:59 CH)

Quyết định 45/QĐ-SYT Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 02 năm 2024(01/02/2024 10:01 SA)

Quyết định 40/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận Thực hành...(01/02/2024 8:42 SA)

Tin mới nhất

Công văn 77/QĐ-SYT Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và...(01/03/2024 4:25 CH)

Quyết định 63/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược _Lê Thị Thu(21/02/2024 4:05 CH)

Quyết định 61/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng...(21/02/2024 3:59 CH)

Quyết định 48/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược _Trần Thị Kim Oanh(02/02/2024 2:44 CH)

Quyết định 45/QĐ-SYT Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 02 năm 2024(01/02/2024 10:01 SA)

36 người đang online
°