Quyết định 217/QĐ-SYT Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Đợt 10 năm 2023

Đăng ngày 25 - 05 - 2023
Lượt xem: 24
100%

 


SYT QĐ 217.pdf | Phu luc 217.pdf | CCHND Đỗ Văn Diệp.pdf | CCHND Lê Kim Trâm Anh.pdf | CCHND Nguyễn Lê Hoàng Hà.pdf

Tin liên quan

Thông báo 2505/TB-SYT Đánh giá điều kiện kinh doanh thuốc đợt 09 năm 2023(05/06/2023 3:46 CH)

Quyết định 216/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận Thực hành...(25/05/2023 2:56 CH)

Quyết định 213/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - Lệ Trung(23/05/2023 3:30 CH)

Quyết định 199/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận Thực hành...(15/05/2023 4:05 CH)

Thông báo 2112/TB-SYT Đánh giá điều kiện kinh doanh thuốc đợt 08 năm 2023(15/05/2023 3:49 CH)

Tin mới nhất

Thông báo 2505/TB-SYT Đánh giá điều kiện kinh doanh thuốc đợt 09 năm 2023(05/06/2023 3:46 CH)

Quyết định 216/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận Thực hành...(25/05/2023 2:56 CH)

Quyết định 213/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - Lệ Trung(23/05/2023 3:30 CH)

Quyết định 199/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận Thực hành...(15/05/2023 4:05 CH)

Thông báo 2112/TB-SYT Đánh giá điều kiện kinh doanh thuốc đợt 08 năm 2023(15/05/2023 3:49 CH)

36 người đang online
°