Công văn 2360/TB-SYT Thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - QĐ 348

Đăng ngày 26 - 05 - 2023
Lượt xem: 7
100%

 


SYT TB 2360.pdf

Tin liên quan

Thông báo 2521/TB -SYT Thu hồi thuốc Duo Hexin Tab vi phạm mức độ 2(06/06/2023 2:29 CH)

Quyết định 225/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc - Công ty Thiên Quang(31/05/2023 2:30 CH)

Công văn 2420/SYT-KHNVTC Đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mẫu hồ sơ và...(30/05/2023 2:43 CH)

Công văn 2402/SYT-KHNVTC Hủy các thuốc gây nghiện, hướng thần hết hạn dùng - TTYT Ninh Phước lần 2(29/05/2023 3:20 CH)

Công văn 2363/SYT-KHNVTC Hủy thuốc gây nghiện hết hạn dùng. - TTYT Ninh Sơn(26/05/2023 11:00 SA)

Tin mới nhất

Thông báo 2521/TB -SYT Thu hồi thuốc Duo Hexin Tab vi phạm mức độ 2(06/06/2023 2:29 CH)

Quyết định 225/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc - Công ty Thiên Quang(31/05/2023 2:30 CH)

Công văn 2420/SYT-KHNVTC Đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mẫu hồ sơ và...(30/05/2023 2:43 CH)

Công văn 2402/SYT-KHNVTC Hủy các thuốc gây nghiện, hướng thần hết hạn dùng - TTYT Ninh Phước lần 2(29/05/2023 3:20 CH)

Công văn 2363/SYT-KHNVTC Hủy thuốc gây nghiện hết hạn dùng. - TTYT Ninh Sơn(26/05/2023 11:00 SA)

19 người đang online
°