Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận ngày 24/4 - 28/4/2023)

Đăng ngày 04 - 05 - 2023
Lượt xem: 100
100%

 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Nước mắm cá cơm truyền thống Cà Ná Hải An - loại đặc biệt

Hộ kinh doanh Sơn Răng

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

25/04/2023

2

Nước mắm cá cơm truyền thống Cà Ná Hải An - loại thượng hạng

Hộ kinh doanh Sơn Răng

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

25/04/2023

3

Nước mắm cá cơm truyền thống Cà Ná Hải An - loại hạng nhất

Hộ kinh doanh Sơn Răng

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

25/04/2023

4

Tinh tửu Ninh Thuận

Công ty Cổ phần thực phẩm Đông trùng hạ thảo Ninh Thuận

Số 90A Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.

25/04/2023

Tin liên quan

Công văn 108/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện tự công bố đăng trang...(28/02/2024 2:43 CH)

Công văn 92/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện tự công bố đăng trang...(21/02/2024 9:10 SA)

Công văn 80/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện tự công bố đăng trang...(15/02/2024 9:39 SA)

Công văn 79/ATTP-NV Đề nghị đăng trang thông tin điện tử danh sách cơ sở thực phẩm được cấp Giấy...(15/02/2024 9:36 SA)

Công văn 66/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện tự công bố đăng trang...(01/02/2024 9:02 SA)

Tin mới nhất

Công văn 108/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện tự công bố đăng trang...(28/02/2024 2:43 CH)

Công văn 92/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện tự công bố đăng trang...(21/02/2024 9:10 SA)

Công văn 80/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện tự công bố đăng trang...(15/02/2024 9:39 SA)

Công văn 79/ATTP-NV Đề nghị đăng trang thông tin điện tử danh sách cơ sở thực phẩm được cấp Giấy...(15/02/2024 9:36 SA)

Công văn 79ATTP-NV Đề nghị đăng trang thông tin điện tử danh sách cơ sở thực phẩm được cấp Giấy...(06/02/2024 2:57 CH)

17 người đang online
°