Báo cáo 1990/BC-SYT đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2022

Đăng ngày 08 - 05 - 2023
Lượt xem: 49
100%

 


BC 1990.pdf | PL3 kèm 1990.pdf | pl7 kèm 1990.pdf | CV 345.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo 4975/BC-SYT Công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 (Mẫu Thanh tra Chính phủ)(01/11/2023 3:24 CH)

Báo cáo 4731/BC-SYT Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh(20/10/2023 9:46 SA)

Báo cáo 4632/BC-SYT Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tháng 10 năm 2023 (Thanh tra Chính...(16/10/2023 11:28 SA)

Báo cáo 4368/BC-SYT Tình hình, kết quả công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về...(02/10/2023 8:14 SA)

Báo cáo 3979/BC-SYT Kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2023 (Mẫu Thanh...(08/09/2023 9:09 SA)

103 người đang online
°