Công văn 2020/SYT-KHNVTC V/v thay đổi, đính chính thông tin thuốc trúng thầu thuộc Gói số 1: gói thầu thuốc Generic năm 2022

Đăng ngày 09 - 05 - 2023
Lượt xem: 134
100%

 


CV 2020.pdf | Kem 2020.pdf | Kèm 2020 1.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn 695/SYT-KHNVTC Về việc điều chỉnh thông tin thuốc trúng thầu Combivent(27/02/2024 3:46 CH)

Công văn 694/SYT-KHNVTC Về việc thay đổi số đăng ký sản phẩm Etocox 200(27/02/2024 3:42 CH)

Công văn 416/SYT-KHNVTC V/v đính chính thông tin thuốc trúng thầu thuộc Gói số 1: gói thầu thuốc...(30/01/2024 9:55 SA)

Công văn 415/SYT-KHNVTC Về việc thay đổi số đăng ký sản phẩm Atorpa 30(30/01/2024 9:43 SA)

Công văn 395/SYT-KHNVTC Về việc đính chính thông tin thuốc trúng thầu thuộc Gói số 1: gói thầu...(29/01/2024 3:23 CH)

53 người đang online
°