Thông báo 2017/TB-SYT đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - CV 4600

Đăng ngày 09 - 05 - 2023
Lượt xem: 11
100%

 


TB 2017.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo 2562/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - CV 5966(08/06/2023 9:21 SA)

Thông báo 2301/TB-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - QĐ 335(24/05/2023 9:41 SA)

Thông báo 2287/TB-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - QĐ 264(23/05/2023 3:33 CH)

Thông báo 2156/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - CV 4889(17/05/2023 3:31 CH)

Thông báo 2157/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - CV 4848(17/05/2023 3:28 CH)

22 người đang online
°