Thông báo 2505/TB-SYT Đánh giá điều kiện kinh doanh thuốc đợt 09 năm 2023

Đăng ngày 05 - 06 - 2023
Lượt xem: 46
100%

 


SYT TB 2505.pdf

Tin liên quan

Quyết định 126/QĐ-SYT Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Đợt 04 năm 2024(02/04/2024 2:33 CH)

Thông báo 1251/TB-SYT Đánh giá điều kiện kinh doanh thuốc đối với loại hình bán buôn(02/04/2024 2:29 CH)

Quyết định 124/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận thực hành...(01/04/2024 3:54 CH)

Quyết định 122/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt...(01/04/2024 3:39 CH)

Quyết định 119/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược_Nguyễn Thị Hoàng Hải(01/04/2024 3:29 CH)

Tin mới nhất

Công văn 1991/SYT-KHNVTC V/v hủy các thuốc gây nghiện, hướng thần hết hạn dùng - TTYT Ninh Phước(17/05/2024 3:58 CH)

Thông báo 1819/TB-SYT Đánh giá điều kiện kinh doanh thuốc đợt 05 năm 2024(07/05/2024 9:51 SA)

Quyết định 156/QĐ-SYT Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Đợt 07 năm 2024(06/05/2024 9:07 SA)

Quyết định 154/QĐ-SYT Thu hồi Chứng chỉ hành nghề Dược - Đặng Thị Thúy(04/05/2024 11:07 SA)

Công văn 1729/SY-SYT Sao y Quyết định 1043/QĐ-BYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...(02/05/2024 2:57 CH)

29 người đang online
°