Công văn 3063/SYT-TTrA Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2023

Đăng ngày 12 - 07 - 2023
Lượt xem: 67
100%

 


SYT CV 3063.pdf

Tin liên quan

Kế hoạch 1245/KH-SYT Triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị...(02/04/2024 9:35 SA)

Kế hoạch 1304/KH-SYT Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023(28/03/2024 9:33 SA)

Kế hoạch 619/KH-SYT Phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2024(21/02/2024 9:24 SA)

Kế hoạch 618/KH-SYT Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ...(21/02/2024 9:22 SA)

Kế hoạch 598/KH-SYT Kiểm soát sung đột lợi ích năm 2024(19/02/2024 3:25 CH)

Tin mới nhất

Công văn 1881/SY-SYT Sao y Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND Ban...(10/05/2024 3:43 CH)

Công văn 1807/SYT-T.Tra Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành...(07/05/2024 4:53 CH)

Công văn 1527/SYT-K V/v Đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban...(19/04/2024 9:02 SA)

Quy định 131-QĐ/TW Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm...(17/04/2024 3:55 CH)

Kế hoạch 1245/KH-SYT Triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị...(02/04/2024 9:35 SA)

59 người đang online
°