Báo cáo 3241/BC-SYT Công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khóa XV(Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/7/2023)

Đăng ngày 25 - 07 - 2023
Lượt xem: 47
100%

 


SYT BC 3241.pdf

Tin liên quan

Báo cáo 4975/BC-SYT Công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 (Mẫu Thanh tra Chính phủ)(01/11/2023 3:24 CH)

Báo cáo 4632/BC-SYT Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tháng 10 năm 2023 (Thanh tra Chính...(16/10/2023 11:28 SA)

Báo cáo 4368/BC-SYT Tình hình, kết quả công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về...(02/10/2023 8:14 SA)

Báo cáo 3979/BC-SYT Kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2023 (Mẫu Thanh...(08/09/2023 9:09 SA)

Báo cáo 3852/BC-SYT Kết quả triển khai và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...(31/08/2023 11:30 SA)

Tin mới nhất

Báo cáo 4975/BC-SYT Công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 (Mẫu Thanh tra Chính phủ)(01/11/2023 3:24 CH)

Báo cáo 4731/BC-SYT Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh(20/10/2023 9:46 SA)

Báo cáo 4632/BC-SYT Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tháng 10 năm 2023 (Thanh tra Chính...(16/10/2023 11:28 SA)

Báo cáo 4368/BC-SYT Tình hình, kết quả công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về...(02/10/2023 8:14 SA)

Báo cáo 3979/BC-SYT Kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2023 (Mẫu Thanh...(08/09/2023 9:09 SA)

64 người đang online
°