Quyết định 368/QĐ-SYT Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc

Đăng ngày 18 - 08 - 2023
Lượt xem: 37
100%

 


SYT QĐ 368.pdf

Tin liên quan

Quyết định 357/QĐ-SYT Công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2023 cho Văn phòng Sở Y tế, 8...(10/08/2023 2:46 CH)

Quyết định 236/QĐ-SYT Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị trực...(02/06/2023 10:22 SA)

Thông báo 2076/TB-SYT Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 (TT KSBT) gửi lại điều chỉnh phụ...(22/05/2023 11:28 SA)

Quyết định 210/QĐ-SYT Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Y tế tỉnh...(19/05/2023 10:44 SA)

Thông báo 2076/TB-SYT Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 (TT KSBT)(16/05/2023 2:20 CH)

Tin mới nhất

Quyết định 357/QĐ-SYT Công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2023 cho Văn phòng Sở Y tế, 8...(10/08/2023 2:46 CH)

Quyết định 293/QĐ-SYT Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của các đơn...(30/06/2023 3:56 CH)

Quyết định 297/QĐ-SYT Về việc thu hồi Quyết định số 151/QĐ – SYT ngày 10/4/2023, Quyết định số...(30/06/2023 3:54 CH)

Quyết định 269/QĐ-SYT Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2023 cho Văn phòng Sở...(15/06/2023 9:03 SA)

Quyết định 236/QĐ-SYT Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị trực...(02/06/2023 10:22 SA)

34 người đang online
°