Quyết định 386/QĐ-SYT Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt VI/2023

Đăng ngày 29 - 08 - 2023
Lượt xem: 60
100%

 


SYT QĐ 386.pdf | Phu luc 1.pdf | Phu luc 2.pdf | GPHĐ Phòng XN YK Khánh Hải.pdf

Tin liên quan

Công văn 5586/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề KBCB tại Phòng khám...(01/12/2023 9:25 SA)

Công văn 1021/TTYT-KHNVC Đăng tải bổ sung danh sách hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở...(01/12/2023 9:20 SA)

Quyết định 552/QĐ-SYT Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt VIII/2023(16/11/2023 3:33 CH)

Quyết định 550/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (GPHĐ 308-PKNK Viet My-BS...(15/11/2023 3:10 CH)

Công văn 5206/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề KBCB tại Bệnh viện đa...(14/11/2023 2:36 CH)

Tin mới nhất

Công văn 5586/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề KBCB tại Phòng khám...(01/12/2023 9:25 SA)

Công văn 1021/TTYT-KHNVC Đăng tải bổ sung danh sách hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở...(01/12/2023 9:20 SA)

Quyết định 571/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt IX/2023(22/11/2023 1:50 CH)

Công văn 5358/SYT-KHNVTC V/v Đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại...(22/11/2023 8:56 SA)

Quyết định 552/QĐ-SYT Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt VIII/2023(16/11/2023 3:33 CH)

56 người đang online
°