Quyết định 355/QĐ-SYT Công bố thành phần hồ sơ và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Đăng ngày 09 - 08 - 2023
Lượt xem: 30
100%

 


YT QĐ 355.pdf

Tin liên quan

Quyết định 1897/QĐ-KSBT Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm Kiểm soát...(01/11/2023 4:00 CH)

Khẩn - Quyết định 510/QĐ-SYT Rà soát và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung của các Thông...(27/10/2023 3:07 CH)

Quyết định 509/QĐ-SYT Công bố thành phần hồ sơ và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh...(27/10/2023 2:30 CH)

Quyết dinh85 471/QĐ-SYT Công bố thành phần hồ sơ và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính...(09/10/2023 9:15 SA)

Báo cáo 4127/BC-SYT Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2023...(18/09/2023 10:27 SA)

Tin mới nhất

Quyết định 1897/QĐ-KSBT Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm Kiểm soát...(01/11/2023 4:00 CH)

Khẩn - Quyết định 510/QĐ-SYT Rà soát và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung của các Thông...(27/10/2023 3:07 CH)

Quyết định 509/QĐ-SYT Công bố thành phần hồ sơ và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh...(27/10/2023 2:30 CH)

Quyết dinh85 471/QĐ-SYT Công bố thành phần hồ sơ và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính...(09/10/2023 9:15 SA)

Báo cáo 4127/BC-SYT Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2023...(18/09/2023 10:27 SA)

92 người đang online
°