Báo cáo 4016/BC-SYT Tình hình thực hiện cải cách hành chính quý III năm 2023 (Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 04/9/2023

Đăng ngày 11 - 09 - 2023
Lượt xem: 94
100%

 


SYT BC 4016.pdf

Tin liên quan

Công văn 591/SYT-KHNVTC Triển khai thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính...(19/02/2024 9:32 SA)

Quyết định 17/QĐ-SYT Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) và thẩm tra...(15/01/2024 11:06 SA)

Kế hoạch 101/KH-SYT Chuyên đề phát huy sáng kiến về công tác cải cách hành chính Ngành Y tế 2024(09/01/2024 10:49 SA)

Kế hoạch 30/SYT-KH Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2024(04/01/2024 4:36 CH)

Kế hoạch 49/KH-SYT Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024(04/01/2024 11:00 SA)

Tin mới nhất

Công văn 591/SYT-KHNVTC Triển khai thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính...(19/02/2024 9:32 SA)

Quyết định 17/QĐ-SYT Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) và thẩm tra...(15/01/2024 11:06 SA)

Kế hoạch 101/KH-SYT Chuyên đề phát huy sáng kiến về công tác cải cách hành chính Ngành Y tế 2024(09/01/2024 10:49 SA)

Kế hoạch 30/SYT-KH Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2024(04/01/2024 4:36 CH)

Kế hoạch 49/KH-SYT Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024(04/01/2024 11:00 SA)

55 người đang online
°