Quyết định 409/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Đăng ngày 11 - 09 - 2023
Lượt xem: 122
100%

 


SYT QĐ 409.pdf

Tin liên quan

Quyết định 120/QĐ-SYT Điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi tên của cơ...(01/04/2024 3:35 CH)

Công văn 852/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(11/03/2024 4:28 CH)

Công văn 614/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(21/02/2024 9:20 SA)

Công văn 541/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(15/02/2024 9:53 SA)

Công văn 523/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(07/02/2024 10:15 SA)

Tin mới nhất

Công văn 1880/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(10/05/2024 3:38 CH)

Công văn 1771/PTN-SYT Công bố cơ sở đủ điều kiện là cơ sở thực hành đối với Trung tâm Y tế huyện...(04/05/2024 2:21 CH)

Công văn 1651/SYT-KHNVTC V/v Đăng ký bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại...(24/04/2024 3:36 CH)

Phiếu tiếp nhận 1485/PTN-SYT Hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện là cơ sở thực hành(16/04/2024 7:30 SA)

Hỏa tốc! Công văn 1347/PTN-SYT Hồ sơ công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện...(09/04/2024 10:11 SA)

32 người đang online
°