Quyết định 409/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Đăng ngày 11 - 09 - 2023
Lượt xem: 32
100%

 


SYT QĐ 409.pdf

Tin liên quan

Công văn 4254/SYT-KHNVTC Đồng ý nhân sự không đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.(22/09/2023 4:44 CH)

Công văn 4079/SYT-KHNVTC V/v Đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại...(14/09/2023 9:37 SA)

Quyết định 408/QĐ-SYT Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh(11/09/2023 4:05 CH)

Công văn 906/TTYT-KHNV Đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám chữa bệnh lên công thông tin.(11/09/2023 11:25 SA)

Quyết định 386/QĐ-SYT Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt VI/2023(29/08/2023 2:48 CH)

Tin mới nhất

Công văn 4254/SYT-KHNVTC Đồng ý nhân sự không đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.(22/09/2023 4:44 CH)

Công văn 4079/SYT-KHNVTC V/v Đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại...(14/09/2023 9:37 SA)

Quyết định 408/QĐ-SYT Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh(11/09/2023 4:05 CH)

Công văn 906/TTYT-KHNV Đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám chữa bệnh lên công thông tin.(11/09/2023 11:25 SA)

Quyết định 386/QĐ-SYT Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt VI/2023(29/08/2023 2:48 CH)

82 người đang online
°