Sao y 4066/SY-SYT các Thông báo đào tạo của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Đăng ngày 13 - 09 - 2023
Lượt xem: 41
100%

 


SY 4066.pdf | Kèm SY 4066.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn 4367/SY-SYT Sao y Thông báo tổ chức lớp tập huấn Quản lý môi trường y tế và giám sát hệ...(02/10/2023 8:17 SA)

Thông báo 357/TB-TCYT Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên...(11/09/2023 1:40 CH)

Thông báo 356/TBTCYT Chiêu sinh lớp Quản lý nước thải y tế(11/09/2023 11:38 SA)

Công văn 3977/SY-SYT Sao y Thông báo số 2702/TB-PAS ngày 06/09/2023 của Viện Pasteur thành phố Hồ...(08/09/2023 8:49 SA)

Thông báo 2702/TB-PAS Kế hoạch đào tạo liên tục về An toàn tiêm chủng trong quý IV/2023(06/09/2023 3:51 CH)

117 người đang online
°