Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 37 (Từ ngày 08/9 đến ngày 14/9/2023)

Đăng ngày 14 - 09 - 2023
Lượt xem: 100
100%

 

1.Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

 
 

Sốt xuất huyết

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

82

198

121

39

0

9

35

484

 

Tay chân miệng

TT

4

3

2

0

2

0

1

12

 

CD

124

95

94

28

6

25

44

416

 

Sốt rét

TT

0

0

0

0

1

0

0

1

 

CD

0

1

0

0

6

0

0

7

 

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thương hàn

TT

0

0

0

1

0

0

0

1

 

CD

0

0

0

1

0

0

1

2

 

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

2

0

0

1

0

3

 

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Covid-19

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

14

78

98

4

0

11

33

238

 

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thủy đậu

TT

0

1

0

0

0

0

0

1

 

CD

8

9

3

40

24

0

1

85

 

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

1

1

0

0

2

 

 

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

STT

Địa Phương

Tuần 37

SXH

TCM

Thủy đậu

Sốt rét

Thương hàn

I

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

1

Văn Hải

 

2

 

 

 

2

Phước Mỹ

 

1

 

 

 

3

Thanh Sơn

 

1

 

 

 

Cộng

 

4

 

 

 

II

Huyện Ninh Phước

1

Phước Dân

 

1

 

 

 

2

Phước Hậu

 

 

1

 

 

3

Phước Thái

 

2

 

 

 

Cộng

 

3

1

 

 

III

Huyện Ninh Hải

1

Hộ Hải

 

1

 

 

 

2

Vĩnh Hải

 

1

 

 

 

Cộng

 

2

 

 

 

IV

Huyện Ninh Sơn

1

Mỹ Sơn

 

 

 

 

1

Cộng

 

 

 

 

1

V

Huyện Bác Ái

1

Phước Trung

 

1

 

 

 

2

Phước Tiến

 

1

 

 

 

3

Phước Thành

 

 

 

1

 

Cộng

 

2

 

1

 

VI

Huyện Thuận Nam

2

Cà Ná

 

 

 

 

 

3

Phước Dinh

 

1

 

 

 

Cộng

 

1

 

 

 

Tổng cộng toàn tỉnh

 

12

1

1

1

* Số ổ dịch SXH, TCM tính đến ngày 14/9/2023:

 

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

7

0

1

0

0

4

12

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

3

0

5

0

1

1

2

12

 

3. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 36

0

1

3

0

0

0

0

4

Tuần 37

0

0

0

0

0

0

0

0

TCM

Tuần 36

2

3

2

1

0

0

2

10

Tuần 37

4

3

2

0

2

0

1

12

Covid - 19

Tuần 36

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 37

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 36

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 37

0

0

0

0

1

0

0

1

Thủy đậu

Tuần 36

0

1

0

0

0

0

0

1

Tuần 37

0

1

0

0

0

0

0

1

Quai bị

Tuần 36

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 37

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 36

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 37

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 36

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 37

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

 

Loại bệnh

Tính đến tuần 37 năm 2023

Tính đến tuần 37 năm 2022

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

 

484

 

 

757

 

 Giảm 36 %

TCM

 

416

 

 

39

 

 Tăng 10,7 lần

Sốt rét

 

7

 

 

4

 

 Tăng 75%

Thủy đậu

 

85

 

 

3

 

 Tăng 28 lần 

Quai bị

 

2

 

 

1

 

 Tăng 1 ca

SPB nghi Sởi

 

3

 

 

2

 

 Tăng 1 ca

Covid - 19

 

238

 

 

2.916

 

 Giảm 91,8%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 20 (Từ ngày 10/5 đến ngày 16/5/2024)(16/05/2024 3:46 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 19 (Từ ngày 03/5 đến ngày 09/5/2024)(09/05/2024 4:04 CH)

Tình hình dịch bệnh tuần thứ 18 (Từ ngày 26/4 đến ngày 2/5/2024)(03/05/2024 7:35 SA)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 17 (Từ ngày 19/4 đến ngày 25/4/2024)(25/04/2024 4:07 CH)

Công văn 1654/SYT-KHNVTC V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao(25/04/2024 10:03 SA)

46 người đang online
°