Báo cáo 4127/BC-SYT Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2023 (Từ ngày 15/6/2023 đến 14/9/2023)

Đăng ngày 18 - 09 - 2023
Lượt xem: 23
100%

 


SYT BC 4127.pdf

Tin liên quan

Quyết định 1897/QĐ-KSBT Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm Kiểm soát...(01/11/2023 4:00 CH)

Khẩn - Quyết định 510/QĐ-SYT Rà soát và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung của các Thông...(27/10/2023 3:07 CH)

Quyết định 509/QĐ-SYT Công bố thành phần hồ sơ và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh...(27/10/2023 2:30 CH)

Quyết dinh85 471/QĐ-SYT Công bố thành phần hồ sơ và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính...(09/10/2023 9:15 SA)

Quyết định 354/QĐ-SYT Ban hành nội dung thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết...(09/08/2023 3:53 CH)

Tin mới nhất

Quyết định 1897/QĐ-KSBT Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm Kiểm soát...(01/11/2023 4:00 CH)

Khẩn - Quyết định 510/QĐ-SYT Rà soát và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung của các Thông...(27/10/2023 3:07 CH)

Quyết định 509/QĐ-SYT Công bố thành phần hồ sơ và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh...(27/10/2023 2:30 CH)

Quyết dinh85 471/QĐ-SYT Công bố thành phần hồ sơ và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính...(09/10/2023 9:15 SA)

Quyết định 354/QĐ-SYT Ban hành nội dung thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết...(09/08/2023 3:53 CH)

82 người đang online
°