Quyết định 426/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc-GPP” - NT Ngô Gia Tự

Đăng ngày 18 - 09 - 2023
Lượt xem: 23
100%

 


YT QĐ 426.pdf

Tin liên quan

Quyết định 431/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - Thị Nhị - Bích Linh(22/09/2023 5:22 CH)

Công văn 4167/SYT-KHNVTC Nộp hồ sơ đánh giá duy trì thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đối với Nhà...(19/09/2023 10:59 SA)

Thông báo 4123/TB-SYT Đánh giá điều kiện kinh doanh thuốc đợt 15 năm 2023(18/09/2023 10:13 SA)

Quyết định 390/QĐ-SYT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận...(31/08/2023 11:06 SA)

Quyết định 385/QĐ-SYT Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Đợt 14 năm 2023(29/08/2023 8:49 SA)

Tin mới nhất

Quyết định 431/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - Thị Nhị - Bích Linh(22/09/2023 5:22 CH)

Công văn 4167/SYT-KHNVTC Nộp hồ sơ đánh giá duy trì thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đối với Nhà...(19/09/2023 10:59 SA)

Thông báo 4123/TB-SYT Đánh giá điều kiện kinh doanh thuốc đợt 15 năm 2023(18/09/2023 10:13 SA)

Quyết định 418/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng...(14/09/2023 4:43 CH)

Quyết định 413/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận...(13/09/2023 9:47 SA)

32 người đang online
°