Công văn 4197/SYT-VP Tăng cường thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia thông qua Cổng DVC của tỉnh.

Đăng ngày 21 - 09 - 2023
Lượt xem: 29
100%

 


SYT CV 4197.pdf | STTTT CV 2100.pdf

Tin liên quan

Thông báo 5487/TB-SYT Kết quả kiểm tra, đánh giá thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06 trong lĩnh...(27/11/2023 4:39 CH)

Thông báo 5486/TB-SYT Kết quả kiểm tra, đánh giá thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06 trong lĩnh...(27/11/2023 2:57 CH)

Thông báo 5485/TB-SYT Kết quả kiểm tra, đánh giá thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06 trong lĩnh...(27/11/2023 2:53 CH)

Công văn 4809/SYT-KHNVTC Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm...(24/10/2023 10:36 SA)

Kế hoạch 4626/KH-SYT Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số và triển khai Đề...(16/10/2023 11:14 SA)

Tin mới nhất

Thông báo 5487/TB-SYT Kết quả kiểm tra, đánh giá thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06 trong lĩnh...(27/11/2023 4:39 CH)

Thông báo 5486/TB-SYT Kết quả kiểm tra, đánh giá thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06 trong lĩnh...(27/11/2023 2:57 CH)

Thông báo 5485/TB-SYT Kết quả kiểm tra, đánh giá thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06 trong lĩnh...(27/11/2023 2:53 CH)

Thông báo 5397/TB-SYT Kết quả kiểm tra, đánh giá thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06 trong lĩnh...(23/11/2023 4:10 CH)

Thông báo 5398/TB-SYT Kết quả kiểm tra, đánh giá thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06 trong lĩnh...(23/11/2023 4:08 CH)

33 người đang online
°