Công văn 4241/SY-SYT Sao y Quyết định số 657/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Đăng ngày 22 - 09 - 2023
Lượt xem: 14
100%

 


Sao y CQLD QĐ 657.pdf

Tin liên quan

Công văn 5522/SYT-KHNVTC Ý kiến góp ý dự thảo hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...(29/11/2023 10:10 SA)

Sao y Quyết định số 878/QĐ-QLD ngày 23/11/2023 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục...(27/11/2023 9:17 SA)

Công văn 5314/SYT-KHNVTC Lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Luật Dược lần 2(20/11/2023 4:03 CH)

Thông báo 5288/TB-SYT Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đối...(17/11/2023 4:18 CH)

Công văn 5272/SY-SYT Sao y Quyết định số 826/QĐ-QLD của Cục quản lý Dược về việc ban hành danh...(16/11/2023 3:45 CH)

Tin mới nhất

Công văn 5522/SYT-KHNVTC Ý kiến góp ý dự thảo hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...(29/11/2023 10:10 SA)

Sao y Quyết định số 878/QĐ-QLD ngày 23/11/2023 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục...(27/11/2023 9:17 SA)

Sao y 5368/SY-SYT Công văn số 10212/QLD-CL ngày 20/11/2023 của Cục Quản lý Dược về việc công bố...(22/11/2023 1:56 CH)

Công văn 5314/SYT-KHNVTC Lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Luật Dược lần 2(20/11/2023 4:03 CH)

Thông báo 5288/TB-SYT Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đối...(17/11/2023 4:18 CH)

5 người đang online
°