Công văn 3886/SYT-KHNVTC Ý kiến góp ý Dự thảo ba (03) Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật đối với trang thiết bị y tế

Đăng ngày 05 - 09 - 2023
Lượt xem: 30
100%

 


SYT CV 3886.pdf

Tin liên quan

Công văn 4560/SY-SYT Sao y Quyết định số 3802/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc Ban hành danh mục mã...(12/10/2023 10:08 SA)

Công văn 3887/SYT-KHNVTC Ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư ban hành danh mục và hướng dẫn thông tin...(05/09/2023 8:02 SA)

Tin mới nhất

Công văn 4560/SY-SYT Sao y Quyết định số 3802/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc Ban hành danh mục mã...(12/10/2023 10:08 SA)

Công văn 3887/SYT-KHNVTC Ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư ban hành danh mục và hướng dẫn thông tin...(05/09/2023 8:02 SA)

Công văn 2006/SYT-KHNVTC V/v triển khai thực hiện văn bản số 2434/BYT-TB-CT ngày 25/4/2023 của Bộ...(10/05/2023 8:59 SA)

Sao y 1427/SY-SYT Quyết định số 1633/QĐ-BYT ngày 31/3/2023 của Bộ Y tế về việc cấp Giấy chứng...(05/04/2023 11:05 SA)

123 người đang online
°