Công văn 3977/SY-SYT Sao y Thông báo số 2702/TB-PAS ngày 06/09/2023 của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh Thông báo kế hoạch đào tạo liên tục về An toàn tiêm chủng trong quý IV/2023

Đăng ngày 08 - 09 - 2023
Lượt xem: 31
100%

 


Sao y PASHCM TB 2702.pdf

Tin liên quan

Công văn 4367/SY-SYT Sao y Thông báo tổ chức lớp tập huấn Quản lý môi trường y tế và giám sát hệ...(02/10/2023 8:17 SA)

Thông báo 357/TB-TCYT Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên...(11/09/2023 1:40 CH)

Thông báo 356/TBTCYT Chiêu sinh lớp Quản lý nước thải y tế(11/09/2023 11:38 SA)

Thông báo 2702/TB-PAS Kế hoạch đào tạo liên tục về An toàn tiêm chủng trong quý IV/2023(06/09/2023 3:51 CH)

Công văn 3838/SY-SYT Sao y Thông báo tuyển sinh chuyên khoa cấp I và BSNT của Trường ĐH Quốc gia...(31/08/2023 11:16 SA)

Tin mới nhất

Công văn 4367/SY-SYT Sao y Thông báo tổ chức lớp tập huấn Quản lý môi trường y tế và giám sát hệ...(02/10/2023 8:17 SA)

Sao y 4066/SY-SYT các Thông báo đào tạo của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch(13/09/2023 9:55 SA)

Thông báo 357/TB-TCYT Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên...(11/09/2023 1:40 CH)

Thông báo 356/TBTCYT Chiêu sinh lớp Quản lý nước thải y tế(11/09/2023 11:38 SA)

Thông báo 2702/TB-PAS Kế hoạch đào tạo liên tục về An toàn tiêm chủng trong quý IV/2023(06/09/2023 3:51 CH)

61 người đang online
°