Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
260-TB/TU 10/08/2021 Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
259-TB/TU 06/08/2021 Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
33/2019/TT-BYT 26/12/2019 Thông tư 33/2019/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
2024/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định 2024/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án ban hành khung giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nguy hại theo mô hình cụm tại Trung tâm y tế Ninh Sơn
2024/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định 2024/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án ban hành khung giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nguy hại theo mô hình cụm tại Trung tâm y tế Ninh Sơn
26/CT-TTg 25/11/2019 Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 25/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
4413/QĐ-BYT 26/09/2019 Quyết định 4413/QĐ-BYT ban hành tiêu chí phòng xét nghiệm vi sinh tham chiếu quốc giá về kháng kháng sinh
4369/QĐ-BYT 23/09/2019 Quyết định 4369/QĐ-BYT ban hành quy định về nội dung và thời gian kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm
4244/QĐ-BYT 17/09/2019 Quyết định 4244/QĐ-BYT ban hành danh mục 36 sinh phẩm chẩn đoán invitro đươc cấp sổ đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 02
24/2019/TT-BYT 30/08/2019 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm
25/2019/TT-BYT 30/08/2019 Thông tư 25/2019/TT-BYT quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
17/2019/TT-BYT 17/07/2019 Thông tư 17/2019/TT-BYT hướng dẫn giám sát và đáp ứng cới bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm
59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng
23/2019/QĐ-SYT 17/05/2019 Quyết định 23/2019/QĐ-SYT ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1763/QĐ-BYT 10/05/2019 Quyết định số 1763/QĐ-BYT ngày 10/5/2019 ban hành danh mục dùng chung mã tiền giường bệnh điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở KBCB y học cổ truyền
1 2 3 4 5 6    
7 người đang online
°