BÁO CÁO 5926/BC-SYT TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Đăng ngày 21 - 12 - 2020
Lượt xem: 40
100%

 

Mời xem nội dung tại đây: SYT 5926.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo 4127/BC-SYT Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2023...(18/09/2023 10:27 SA)

Quyết định 354/QĐ-SYT Ban hành nội dung thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết...(09/08/2023 3:53 CH)

Quyết định 355/QĐ-SYT Công bố thành phần hồ sơ và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh...(09/08/2023 3:55 CH)

Quyết định 111/QĐ-SYT Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm Kiểm soát...(08/08/2023 10:49 SA)

Công văn 3398/SYT-KHNVTC Điều chỉnh mức thu phí, lệ phí thực hiện một số thủ tục hành chính về...(02/08/2023 9:36 SA)

6 người đang online
°