Thông báo 4100/TB-SYT Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đăng ngày 19 - 08 - 2021
Lượt xem: 62
100%

 

Mời xem nội dung tại đây: SYT 4100 CV.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo 4127/BC-SYT Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2023...(18/09/2023 10:27 SA)

Quyết định 354/QĐ-SYT Ban hành nội dung thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết...(09/08/2023 3:53 CH)

Quyết định 355/QĐ-SYT Công bố thành phần hồ sơ và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh...(09/08/2023 3:55 CH)

Quyết định 111/QĐ-SYT Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm Kiểm soát...(08/08/2023 10:49 SA)

Công văn 3398/SYT-KHNVTC Điều chỉnh mức thu phí, lệ phí thực hiện một số thủ tục hành chính về...(02/08/2023 9:36 SA)

27 người đang online
°