Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận ngày 06/3 - 10/3/2023)

Đăng ngày 13 - 03 - 2023
Lượt xem: 126
100%

 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Nước đá dùng liền

Hộ kinh doanh Linh

Khánh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

08/03/2023

2

Nước đá dùng liền

Hộ kinh doanh Phan Thanh Loan

Thôn Phương Cựu 3, xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

08/03/2023

Tin liên quan

Công văn 176/ATTP-NV Đăng trang thông tin điện tử ngành Y tế danh sách các sản phẩm thực phẩm sản...(26/03/2024 4:45 CH)

Công văn 138/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện tự công bố đăng trang...(14/03/2024 7:37 SA)

Công văn 123/ATTP-NV Đề nghị đăng trang thông tin điện tử danh sách cơ sở thực phẩm được cấp Giấy...(11/03/2024 4:21 CH)

Công văn 108/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện tự công bố đăng trang...(28/02/2024 2:43 CH)

Công văn 92/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện tự công bố đăng trang...(21/02/2024 9:10 SA)

Tin mới nhất

Công văn 273/ATTP-NV Đăng trang thông tin điện tử danh sách cơ sở thực phẩm được cấp Giấy chứng...(07/05/2024 9:10 SA)

Công văn 253/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện tự công bố đăng trang...(25/04/2024 3:19 CH)

Công văn 205/ATTP-NV Danh sách cơ sở thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an...(09/04/2024 7:25 SA)

Công văn 176/ATTP-NV Đăng trang thông tin điện tử ngành Y tế danh sách các sản phẩm thực phẩm sản...(26/03/2024 4:45 CH)

Công văn 159/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện tự công bố đăng trang...(20/03/2024 9:43 SA)

19 người đang online
°