Công văn 1807/SY-SYT Sao Y- Thông báo số 678/TB-CAT-PC06 Ngừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh tại TT phục vụ hành chính công tỉnh

Đăng ngày 26 - 04 - 2023
Lượt xem: 30
100%

 


Sao y CATNT TB 678.pdf

Tin liên quan

Công văn 2467/SYT-VP Thông báo đường link hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến thực hiện TTHC.(02/06/2023 10:03 SA)

Công văn 2385/SYT-VP Phân công thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành.(29/05/2023 2:51 CH)

Công văn 1518/SYT-VP Phân công báo cáo cải cách hành chính phục vụ công tác kiểm tra cải cách...(10/04/2023 9:42 SA)

Công văn 1190/SYT-VP Đề nghị thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tuyến và qua bưu...(22/03/2023 3:20 CH)

Công văn 1188/SYT-VP Phối hợp sử dụng dịch vụ công trực tuyến để gửi hồ sơ và nhận kết quả qua...(22/03/2023 2:42 CH)

Tin mới nhất

Công văn 2467/SYT-VP Thông báo đường link hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến thực hiện TTHC.(02/06/2023 10:03 SA)

Hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến(31/05/2023 4:05 CH)

Công văn 2385/SYT-VP Phân công thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành.(29/05/2023 2:51 CH)

Công văn 1518/SYT-VP Phân công báo cáo cải cách hành chính phục vụ công tác kiểm tra cải cách...(10/04/2023 9:42 SA)

Công văn 1367/SYT-VP V/v Tiếp tục rà soát, đề xuất giảm mức độ thực hiện dịch vụ công đối với...(03/04/2023 7:58 SA)

46 người đang online
°