Công văn 1807/SY-SYT Sao Y- Thông báo số 678/TB-CAT-PC06 Ngừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh tại TT phục vụ hành chính công tỉnh

Đăng ngày 26 - 04 - 2023
Lượt xem: 77
100%

 


Sao y CATNT TB 678.pdf

Tin liên quan

báo cáo Tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2023 (Từ ngày 05/12/2023 đến ngày 29/11/2023)(04/12/2023 10:02 SA)

KHẨN. Công văn 5238/SYT-VP Gửi bảng chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách...(15/11/2023 2:50 CH)

Công văn 4320/SYT-VP Tăng cường triển khai các biện pháp tháo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh...(27/09/2023 1:54 CH)

Công văn 4252/SYT-VP Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp.(22/09/2023 10:39 SA)

Báo cáo 4016/BC-SYT Tình hình thực hiện cải cách hành chính quý III năm 2023 (Từ ngày 05/6/2023...(11/09/2023 1:54 CH)

Tin mới nhất

báo cáo Tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2023 (Từ ngày 05/12/2023 đến ngày 29/11/2023)(04/12/2023 10:02 SA)

KHẨN. Công văn 5238/SYT-VP Gửi bảng chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách...(15/11/2023 2:50 CH)

Công văn 4320/SYT-VP Tăng cường triển khai các biện pháp tháo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh...(27/09/2023 1:54 CH)

Công văn 4252/SYT-VP Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp.(22/09/2023 10:39 SA)

Công văn 4069/SYT-VP V/v Nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Dịch vụ công trực...(13/09/2023 9:49 SA)

16 người đang online
°